Byznysová stabilita měnící se v nedostatečnost

Zaběhlé, zajeté, odzkoušené, se může během chvíle proměnit (a mění se) ve vyčpelé, už nedostatečné, už nevyhovující. To, co bylo dlouhou dobu vyhovující a dostatečné, to, co jsme dlouho budovali, se stává během velmi krátkého okamžiku nevyhovujícím a nedostatečným. Otázkou však je, kdo je schopen, kdo je odhodlán a dostatečně odolným k provedení odpovídajících změn. Jen ten, kdo je adekvátně mentálně odolným, je i schopen zvládnout, odolat takovémuto psychickému tlaku. Tlaku, který nás nutí měnit hranice, měnit pohled na fungování, na přístup k byznysu uvnitř nás skrze fyzické změny. Ale jen málokdo je schopen takovýto tlak ustát.