Čekat na možnosti a nebo vytvářet možnosti

Naprostá většina čeká na to, že dostane možnost a i proto zůstávají celoživotně v očekávání, bez sebemenší vlastní aktivity. To je současná sociální norma. Avšak existují jedinci, kteří namísto čekání na možnost, si možnosti vytvářejí. Na tyto jedince se lepí obrovské množství čekajících, což nutí tvořící být mentálně odolnými a nepřebírat za čekající jejich nezodpovědné chování. Teprve se učíme přestat se chovat spasiteslky a tím si vytvářet pocit velikosti skrze přebírání nezodpovědnosti za druhé. Protože naše spasitelská potřeba nutí druhé k nezodpovědnému chování a to jen proto, abychom měli koho zachraňovat.

Radek Anýž