Detox mysli ergo změna smýšlení ergo nutná změna fyzického přístupu

Detox je v zásadě narušení závislosti a to závislosti na čemkoli a komkoli. Závažnost závislosti prozatím vidíme jen u drog, kouření, alkoholu atd. Dovolím si však říci, že toto jsou ty nejslabší závislosti způsobené těmi silnějšími. Tou nejsilnější závislostí je potřeba necítit, potlačovat přirozenou schopnost člověka cítit. Drogy, alkohol, cigarety, jsou jedny z nejsilnějších nástrojů umožňujících znecitlivění. Je to závislost na nástrojích potlačujících cítění, deformujících cítění. Samozřejmý fakt je ten, že vše co děláme, naprosto vše, děláme se záměrem zahltit se, potlačit se, deformovat se. Tento fakt je schopno a ochotno vnímat velmi malé množství lidí. A důvod je jednoduchý. Dovolit si cítit, dovolit si vnímat a nepodléhat tomu co cítíme ze svého okolí je velmi náročné a zvládá to jen psychicky silný jedinec.
Prozatím odmítáme fakt, že je nemožné narušit závislost bez fyzického detoxu. Detoxu od věcí, které ji způsobují, od lidí, které ji způsobují, od prostoru, který ji způsobuje. Vsugerováváme si iluzi, že vše co děláme, děláme pro své okolí, pro děti, pro rodiče, pro partnery. Opak je pravdou, vše co děláme, děláme jen a pouze pro svůj pocit bezpečí a druhé k dosažení tohoto pocitu zneužíváme. Neznamená to, že získáváme pocit bezpečí jen tím, že druhé zneužíváme, ale i tím, že se zneužívat necháváme. Tento stav je patrný jak u žen, tak i u mužů. Nechávat se zneužívat patří mezi velmi silné závislosti a i přesto, že to na vědomé úrovni jedinci vadí, na podvědomé se toho odmítá pustit. Každý jedinec zneužívá i se nechává zneužívat, jen velikost každého tohoto pólu je jiná. Zde je při narušování závislosti velmi důležitá, velmi potřebná a velmi nutná disciplína vědomé mysli. Konat fyzický detox od minulosti, což znamená přestat minulost soudit a naopak se z ní poučit. Přestat soudit lidi kolem sebe a tím pádem přestat soudit i sebe. Aby se mohl tento způsob detoxu zprocesovat, potřebuje jedinec obrovské množství soustředění se. Aby se mohl takto soustředit, potřebuje obrovské množství energie. Aby mohl mí toto množství energie, potřebuje mentálně přestat řešit slabomyslné věci. Aby mohl přestat řešit slabomyslné věci, potřebuje přestat reagovat emočně. Proto je schopen a ochoten zvládnout efektivní progres jen uvědomělý jedinec, pracující s logikou a uvědomující si vliv emocí.
Proto se většina vyhýbá jakémukoli detoxu, neboť to pro ně znamená ztrátu pocitu bezpečí a tedy ztrátu bezcitnosti. To, co totiž vnímají jako ohrožení je cítění druhých a podléhání tomuto cítění, které je nutí žít dle očekávání druhých a ne dle sebe. Bez detoxu je nemožné žít dle sebe, což znamená, že člověk bez procesu detoxu žije dle očekávání druhých, což znamená, že drtivá většina žije dle očekávání společnosti. Pokud se někdo chce domnívat, že bez detoxu je možné žít dle sebe, tak si jen pro sebe vytváří potřebnou iluzi, která mu má dodat pocit spokojenosti.