Dovolit si mít větší ambice ergo prosazovat se

To však znamená neuspokojovat se dosaženým cílem. Neustrnout při dosažení větší kvality života, přestat se domnívat, že na něco už nemám. A neustále zpochybňovat své kroky, což vám zabrání usnout na vavřínech a padnout díky aroganci.
Avšak toto vše jste schopní zvládnout jen tehdy, když se přestanete obávat konfrontace s tzv. silnějšími, tzv. schopnějšími. Když si dovolíte odolávat vsugerovaným společenským vzorcům. Když si dovolíte přestat zneužívat těch co si nevěří.
Prosazování se neznamená bezcitné chování, tak jak je běžné, ale přesně naopak. Skutečné prosazení se je založené na stavu, kdy jsme bez potřeby manipulovat s lidmi k dosažení pocitu moci. Prosadit se, ergo být mocným je to, co se teprve učíme. Mít moc bez potřeby ji dávat najevo ještě neumíme.