Iluze o síle vzdělání

Jakékoli vědomosti, jakékoli vzdělání, jakékoli uvědomění nám je naprosto k ničemu, když nejsme uvnitř sebe (v podvědomí) odolnými vůči venkovním emocionální tlakům. Abychom byli schopni používat své vědomosti, své dosažené vzdělání, své uvědomění, je potřeba dosáhnou určité síly emocionální odolnosti. To však neznamená být bezcitným, chladnokrevným, jdoucím přes mrtvoly, ale naopak velmi citlivým, velmi vnímavým. Dovolit si cítit emoce kohokoli a na jakékoli úrovni, avšak bez vlivu na náši logiku, na náš úsudek.