Jádro našeho konání

To, čeho se obáváme nejvíce je pocit nicotnosti, bezvýznamnosti, nepořebnosti, osamělosti, celkově malosti a slabosti. A proto manipulujeme se svým okolím a necháváme se manipulovat, abychom mohli cítit, že jsme potřební, že naše existence má význam, že tím pádem můžeme žít.
Avšak získávat tento pocit na základě manipulace s okolím je čím dál tím náročnější a čím dál tím bezvýslednější. Protože toto vykompenzovávání pocitů je už nevyhovujícím procesem, poukazujícím na jeho dysfunkčnost.
Radek Anýž