Je konfrontace a konfrontace

Naprosto všichni procházíme každodenní konfrontací skrze lidi či prostředí, ale jen někdo velmi silnou konfrontací, která způsobuje uvědomování si vlastních nedostatků, deformovaného pohledu a uvažování. A jedním ze silných konfrontačních míst je město Málaga na jihu Španělska. Rozdíl v uvažování místních obyvatel a obyvatel v Česku je obrovský už díky rozdílné historii. Takováto místa se silným sociálním a byznysovým prostředím napomáhají při změně už nevyhovujícího, či nedostatečného uvažování a přimějí jedince ke změně, kterou vědomě i nevědomě odmítá.
Jen velmi málo jedinců je ochotno si tuto emocionálně bolestivou konfrontaci dovolit a poučit se o důležitosti změny uvažování a dopadu na společnost kolem něj.