Články

Potlačená mysl

Neexistuje jedinec s nepotlačenou myslí, není to možné, ať už si to dokážeme připustit či ne, ať už se nám to líbí či ne. Čím silnější sociální úroveň jedince, čím úspěšnější jedinec, tím větší potlačení…

Náš život je plný závislostí a tento způsob života nazýváme svobodou. Dokonce se stáváme nesnesitelnými, když nám někdo a nebo něco naše závislosti odpírá, o čemž jsme se už přesvědčili. Investujeme obrovské množství energie a…

Čím více si uvědomuji způsob uvažování jakéhokoli člověka silnější sociální úrovně, tím více mě udivuje síla závislosti na rozdávání se, na domnělém obětování se druhým, na páchání dobra a na čím dál tím viditelnější bezvýslednosti…

Naprosto všichni procházíme každodenní konfrontací skrze lidi či prostředí, ale jen někdo velmi silnou konfrontací, která způsobuje uvědomování si vlastních nedostatků, deformovaného pohledu a uvažování. A jedním ze silných konfrontačních míst je město Málaga na…