Články

Obava z hodnotnější existence je pochopitelná, protože na nevědomé úrovni cítíme co vše bude potřeba vykonat, jak moc to bude náročné a nepříjemné. Prozatím si nejsme ochotni přiznat, že jsme maximálně závislí jedinci, závislí na…

Tato obava, jejíž jádro se nachází v samotném dětství, způsobuje kolaps po celý život v převážné většině lidstva. Hodnotnější existence spočívá ve velikosti svobody, ve velikosti svobodného rozhodování, v možnostech svobodné vůle. A svoboda nespočívá jen…

Doba kdy jsem si začal uvědomovat mou touhu porozumět lidskému chování, pochopit proč lidé přemýšlí tak jak přemýšlí je z dnešního pohledu dobou dinosaurů. Naše mysl byla neskutečně omezená a to díky absenci nástrojů umožňujících…