Články

Jsme ochotni dovolovat druhým (jednotlivci, rodině, skupině, národu) vytvářet na nás tlak fyzický a mentální. Avšak se záměrem “získat, dostat” domnělou kvalitu od vybraného utlačovatele. Tento životní vzorec, mající zajistit pocit jistoty a bezpečí, je…

To, čeho se obáváme nejvíce je pocit nicotnosti, bezvýznamnosti, nepořebnosti, osamělosti, celkově malosti a slabosti. A proto manipulujeme se svým okolím a necháváme se manipulovat, abychom mohli cítit, že jsme potřební, že naše existence má…

Jediným nástrojem, který je schopen člověku pomoci při zdokonalování se je sebereflexe. A každá sebereflexe má velmi mnoho úrovní efektivity a to podle velikosti a síly sebereflexe samotné. Sebereflexe v podstatě znamená přiznání si pravdy…