Články

Uvnitř sebe správně cítíme, že v jednotě je síla. Jelikož si neumíme správně interpretovat tuto informaci, jdeme dle nás tou nejschůdnější cestou. Tou cestou je rozhodnutí, že jednotou je myšleno množství, avšak množství v nesouladu….

Je v současné společnosti minimální, avšak odpovídající vývojové fázi. A důvod tohoto stavu je jednoznačně viditelný. Naprosto všichni odmítají nést výsledky svého vlivu na okolí už od samotných dětí. Už samotní rodiče mají obrovskou obavu…

To však znamená neuspokojovat se dosaženým cílem. Neustrnout při dosažení větší kvality života, přestat se domnívat, že na něco už nemám. A neustále zpochybňovat své kroky, což vám zabrání usnout na vavřínech a padnout díky…

Celý život hledáme porozumění, kterého se nám nedostává už od samotného dětství. Snažíme se nevědomě i vědomě žít podle představ rodičů, podle představ partnerů, podle svého okolí. Snažíme se naplnit jejich představy s očekáváním, že…