Články

Mít potřebu něco, či někoho řídit. Mít potřebu něco, či někoho manipulovat. Mít potřebu něco, či někoho poučovat. Mít potřebu se do čehokoli a kohokoli vměšovat. Což na počátku způsobí kolaps jedince pádem velikosti. Teprve…

Neochota snažit se

Je více viditelný stav neochoty něco víc dělat, více se snažit. A důvod je jednoduchý. Jsme natolik zvyklí dosahovat pouze slabých cílů s okamžitým malým výsledkem, že je pro nás nepřijatelné vkládat úsilí do něčeho…

Jsme ochotni dovolovat druhým (jednotlivci, rodině, skupině, národu) vytvářet na nás tlak fyzický a mentální. Avšak se záměrem „získat, dostat“ domnělou kvalitu od vybraného utlačovatele. Tento životní vzorec, mající zajistit pocit jistoty a bezpečí, je…

To, čeho se obáváme nejvíce je pocit nicotnosti, bezvýznamnosti, nepořebnosti, osamělosti, celkově malosti a slabosti. A proto manipulujeme se svým okolím a necháváme se manipulovat, abychom mohli cítit, že jsme potřební, že naše existence má…