Články

Jediným nástrojem, který je schopen člověku pomoci při zdokonalování se je sebereflexe. A každá sebereflexe má velmi mnoho úrovní efektivity a to podle velikosti a síly sebereflexe samotné. Sebereflexe v podstatě znamená přiznání si pravdy…

Každá sociální úroveň existence je prezentována kolektivním smýšlením, kolektivními emocemi. A jakmile se začnete vymykat této úrovni, a to dle svého sociálního postavení ve společnosti, začnete pociťovat psychický tlak. Tento psychický tlak způsobuje, že se…

Konfrontace

Konfrontaci ještě stále zaměňujeme se soutěžením, namísto toho vnímat konfrontaci jako porovnání, poučení se, možnost uvědomění si vlastních slabostí. Dokud konfrontaci vidíme jako boj, jsme bez možnosti se zdokonalit rychleji, jednodušeji a efektivněji s minimálním…

Je pro mě velmi náročné nechat druhým jejich pravdu, jejich pohled na život, bez jakéhokoli zasahování do tohoto pohledu a přitom být s nimi ve fyzickém kontaktu. Dovolit jim jejich pravdu, která jim umožňuje přežít….