Konfrontace

Konfrontaci ještě stále zaměňujeme se soutěžením, namísto toho vnímat konfrontaci jako porovnání, poučení se, možnost uvědomění si vlastních slabostí. Dokud konfrontaci vidíme jako boj, jsme bez možnosti se zdokonalit rychleji, jednodušeji a efektivněji s minimálním výdejem energie.
Radek Anýž