Neochota pochopit a porozumět sobě způsobená podmínkou

Není možné porozumět a pochopit sebe bez porozumění a pochopení světa kolem sebe. Můžeme a snažíme se o to, to obejít. A bude nám to ještě trvat, než nám dojde, že je naivní snažit se vyhnout nevyhnutelnému a logickému procesu.

Domněnka, že je možné pochopit své životní vzorce, své smýšlení, své chování, bez pozorování a porozumění světa kolem sebe je naivní a nezprocesovatelná. To znamená, že dokud jakkoli vědomě i nevědomě soudíme svět kolem sebe, jsme automaticky neschopni pochopit sebe. Čím méně soudíme, tím více rozumíme a chápeme.