Neochota porozumět ergo neochota respektovat ergo vynucování si svolení existovat

Je až šílené, ale zároveň vývojově pochopitelné, jak si jedinci, rodiny, skupiny i národy vynucují souhlas k tomu moct žít. Alternativci útočí na normály za to co žijí a normálové útočí na alternativce. Útočí na sebe jen proto, že od toho druhého vyžadují souhlas s tím co žijí. Vyžadují od druhých respekt, aniž by respektovali oni sami druhé. Co by se stalo, kdyby přestali mít možnost bojovat, nutit druhé, znásilňovat mysl druhých? Co kdyby byli nuceni respektovat existenci druhých bez možnosti ji soudit? Proč tolik vyžadujeme odsouhlasení toho co jsme se rozhodli žít? Je to přitom tak jednoduché. Vše je spojené se vzorci tlupy, vzorci houfu či stáda. Chceme odsouhlasení stáda, že můžeme žít ve stádu, bez toho žít vzorce stáda, a přitom odmítáme pochopit či připustit, že stádo není ochotno ani schopno toto odsouhlasit a povolit. Chtít po většině, tzv. po normě, aby povolila výjimku, je dost naivní a utopistické očekávání. Protože si nikdo nechce připustit, že neexistuje rozdělení na většinu, či menšinu, na normály a alternativce. Naprosto všichni se snaží přežít spojeni v houfu či stádu. Naprosto všichni se snaží vymanit ze vzorců stáda. Někdo tím, že se snaží uspokojit potřeby stáda a někdo tím, že se brání tomu uspokojit tyto potřeby. Je zajímavé pozorovat snahu viditelněji se oddělit i snahu viditelněji splynout a být pro stádo neviditelným. Snahu určovat kdo je normál a kdo je alternativec. Bojůvky vedoucí k potlačení cítění toho, že i přesto, že se snaží tyto existence žít a mluvit jinak, tak i přesto všichni uvnitř sebe smýšlí stejně. Když uvnitř sebe smýšlíte stejně, ergo soudíte, je nemožné očekávat, že vám to pomůže vymanit se z kolektivního smýšlení, ze vzorců stáda. Naprosto všichni bez vyjímek se snaží vymanit ze vzorců stáda, jen někteří se snaží těm druhým vsugerovat domněnku, že jejich způsob je efektivnější. Je to však jen snaha přesvědčit druhé a to proto, že cítí, že se jim to nedaří.Vývoj vědomí v jednotlivci či národu má zajímavý průběh, poukazující na dost zásadní změny ve smýšlení, ke kterým budeme donuceni.