Neochota snažit se

Je více viditelný stav neochoty něco víc dělat, více se snažit. A důvod je jednoduchý. Jsme natolik zvyklí dosahovat pouze slabých cílů s okamžitým malým výsledkem, že je pro nás nepřijatelné vkládat úsilí do něčeho bez okamžitého výsledku. Neochota vytrvat než se dostaví plusový výsledek, a to prvotně minimální, je velmi silná.
První neochota se projevuje už ve vztahu rodič a dítě, to se prolíná celým životem jedince. Přeměnit neochotu na ochotu zvládá mentálně odolný jedinec, který je schopen si uvědomovat důsledky neochoty
Radek Anýž