Rozdíl mezi schopným a neschopným ergo ochotným a neochotným

Jen a pouze mentálně vyspělý, emočně odolný jedinec si je schopen a ochoten připustit jakousi svou neschopnost, neodolnost, neochotu, projev selhání. Díky tomu je schopen a i ochoten měnit nevyhovující, neodpovídající, neadekvátní přístup ke všemu a všem. Tento stav vytváří charakterové vlastnosti jako otevřenost, přístupnost jakémukoli názoru, schopnost změnit názor na základě nových poznatků, schopnost vést lidi bez potřeby je poučovat, ponižovat, zneužívat jejich neschopnost. Existují bez závislosti na zneužívání slabosti druhých.
V současné době nastupující generace, mající přirozený respekt díky výsledkům, které mají bez používání strachu jako nástroje.

Jen a pouze mentálně nevyspělý jedinec, emočně neodolný jedinec si není schopen a ochoten připustit jakoukoli svou neschopnost, neodolnost, neochotu, natož jakékoli možné selhání. Díky tomu není schopen měnit přístup ke všemu a ke všem. Tento stav vytváří charakteristické vlastnosti jako je panovačnost, arogantnost, despotismus, emoční vydírání, zastrašování, pocit mocenské velikosti. Jejich existence je závislá na zneužívání slabosti druhých.
V současné době končící přístup k věcem a lidem, jehož se drží jedinci (dinosauři) odmítající evoluční změny, neboť přichází o nástroje moci. Tito jedinci kolabují, protože používají strach jako jediný nástroj k vytvoření respektu.

Je jedno, zda je jedinec jakkoli vzdělaným, jakkoli finančně a materiálně schopným, tento stav se nachází ve všech úrovních existence, napříč veškerým spektrem sociální společnosti.

Radek Anýž