Snižující se síla alternativních nástrojů umožňujících odolávat společenskému tlaku

Teď myslím ty, jenž se rozhodli vzdorovat namísto podlehnout společenskému tlaku skrze alternativní vzhled, přístup a jakýkoli projev jiný než běžný. Ve společnosti se projevuje tento přístup jako umírající tím, že přestává efektivně umožňovat odolávat společenskému tlaku. Na těchto jedincích je zjevnější obava, vystrašenost z možného pohlcení běžnou společností. Obava proto, že toto pohlcení jim ubírá možnost cítit se jinými, odlišnými. To jim umožňuje vytvoření pocitu velikosti a tím pocitu bezpečí a jistoty. Pohlcení by znamenalo ztrátu velikosti a tím vzniknutí pocitu ohrožení. Tato ztráta suverenity, pocitu ojedinělosti, vyjímečnosti způsobuje velmi silný kolaps, jehož výsledkem jsou unáhlená rozhodnutí s jádrem utéci před zesilujícím tlakem.Teprve se učíme prohlédnout iluzi, která nám dopřává si myslet, že je možné se vyhnout střetu, konfrontaci různých druhů přístupů k životu. Teprve se učíme porozumět procesům kultivace v lidské rase, jejíž jádrem je vytvoření odolného jedince, a to znamená jedince neutíkajícího před tlakem společnosti. Jednodušeji řečeno, učíme se pochopit, že snaha vyhnout se nevyhnutelnému je naivní a způsobující bolest.

Radek Anýž