Tlaky nutící svobodně myslet

Naše mysl prochází mnohonásobně většími tlaky než na jaké jsme zvyklí. Tento nový tlak nás nutí ke konfrontaci s už nepodstatnými domněnkami, dogmaty a sugescemi. Naše mysl je schopna změn dogmatu jen a pouze pod tlakem, což máme tendenci soudit, a vnímáme to jako nepřijatelné a víceméně násilné podmiňování či ztrátu svobody. Avšak jak může mysl fungovat svobodně, když se drží zastaralých dogmat, která se stávají zastaralými díky vývoji mysli.