Vyhýbání se konfrontaci ergo vyhýbání se pocitu méněcennosti

Vývoj civilizace spěje k nutnosti větší a silnější konfrontace se vzdáleným okolím. Před dvaceti lety jsme si mohli udržet pocit velikosti, výjimečnosti na základě nějaké dovednosti, nějakého umu. Avšak vývoj IT světa, internetových médií, TV médií nás nutí ke konfrontaci se zásadně větším množstvím jedinců a jejich výjimečností. Už střední generace prochází pocitem méněcennosti, neschopnosti a nedůležitosti. Důvodem je schopnost mladších generací rychleji se učit, rychleji si osvojovat. Jsou živější, efektivnější, méně se obávající starších generací, které se drží úspěchů z minulosti. Tento fakt způsobuje v mnoha jedincích kolaps, pocit promarněného času, nulových životních výsledků a tedy touhu být neviděn. Tito jedinci se snaží jakýmkoli způsobem zmizet, schovat se do ústraní, z jejich pohledu mezi slabé a tím pádem neohrožující jejich pocit velikosti. Utéci před možnou jakoukoli konfrontací a zároveň se zahltit.