Pozoruji chování lidí, logické i emocionální reakce a jejich důvody. Studuji dopady rozhodnutí na jedince a jeho okolí.

  • Pozoruji chování lidí, logické i emocionální reakce a jejich důvody. Studuji dopady rozhodnutí na jedince a jeho okolí.

Kdo jsem

Business development strategist, analytik, zabývající se studiem uvažování, lidských projevů a vlivu na silná rozhodnutí.

Proč se mnou

Má praxe mi umožňuje být odolným vůči vědomé i nevědomé manipulaci ze strany klienta. Nedávám mu to co chce, co očekává, ale to co potřebuje. Tato odolnost zajišťuje, že jsem schopen klientovi pomoci vytvořit podmínky s dostatečným vlivem na jeho mysl, které mu pomáhají zvládnout překročení vsugerovaných hranic ve všech sférách života. Umožňuji klientů se dostat do psychického stavu, jehož výsledkem je nepropadnutí všudypřítomného procesu vyhoření.

Co tím získáte

Větší důvěryhodnost vůči sobě i okolí založenou nejen na finančním a materiálním stavu, ale na emocionální stabilitě. Přirozený tespekt okolí bez ohledu na finanční a materiální stav, sociální pozici, či společenskou roli. Schopnost přitahovat svým stavem, být zajímavým pro jedince s plusovým vlivem na jakoukoli sféru vašeho života. Zvládání silných rozhodnutí na základě důsledné logiky bez potlačování emocí a pozdějším mínusovém dopadu.

Zobrazit ceník služeb

Potlačená mysl

Neexistuje jedinec s nepotlačenou myslí, není to možné, ať už si to dokážeme připustit či ne, ať už se nám to líbí či ne. Čím silnější sociální úroveň jedince, čím úspěšnější jedinec, tím větší potlačení…