Studuji Lidskou mysl a vlivy působící na rozhodování

  • Studuji Lidskou mysl a vlivy působící na rozhodování

Kdo jsem

Mentor, konzultant, analityk, zabývající se studiem lidské mysli a vlivy působící na rozhodování

Proč se mnou

Protože mě baví studium lidských přístupů a jejich zdokonalování. Ukazuji jak jednodušeji a lechčeji fungovat v současném světě, v současných vztazích. Spolupráce s jakýmkoli klientem mi pomáhá více porozumět důležitosti individuality, což mě nutí vytvářet procesy na míru, bez možnosti jej kopírovat na kohokoli dalšího.

Co mi to přinese

Fyzickou a psychickou stabilitu odolávající všem snahám jakkoli s váma manipulovat. Stabilní pocit jistoty a bezpečí způsobující pocit lehkosti, jednoduchosti a zvládnutelnosti naprosto všeho. Větší materiální a finanční stabilitu, kdy se naučíte používat peníze k tvoření namísto toho je hromadit. Schopnost být vůdčí osobností s přirozeným respektem bez vedení, bez manipulace lidí kolem vás. Úspěšnost ve všech oblastech života

Zobrazit ceník služeb

Tato obava, jejíž jádro se nachází v samotném dětství, způsobuje kolaps po celý život v převážné většině lidstva. Hodnotnější existence spočívá ve velikosti svobody, ve velikosti svobodného rozhodování, v možnostech svobodné vůle. A svoboda nespočívá jen…