Psychoanalytik, mentor a antropolog bez VŠ, pomáhající s vytvořením psychické rezistence

  • Psychoanalytik, mentor a antropolog bez VŠ, pomáhající s vytvořením psychické rezistence

Kdo jsem

Jsem člověk, jehož zajímají procesy, umožňující vytvoření psychické odolnosti. Tyto procesy studuji, analyzuji a posléze je pomáhám vytvořit lidem, kteří se rozhodnou dosáhnout této odolnosti.

Proč spolupracovat

Veškerými procesy, které pomáhám klientům vytvořit, jsem sám osobně prošel. Má zkušenost mi pomáhá dát klientovi přesně to, co potřebuje. Má současná psychická odolnost zaručuje, že se nenechám emocionálně ovlivnit a do procesu se nechat vtáhnout. Jsem nápomocen při vytváření procesu, vnějším pozorovatelem, analyzuji stav klienta v procesu a pomáhám vytvářit v průběhu procesu strategii, umožňující zvládnutí klientem. Nekopíruji procesy, neboť to díky individualitě každého klienta není možné a beru na to ohled. Každý klient je pro mne výzvou, neboť mě to nutí si všímat jeho individuality a vytvářet procesy zaměřené přímo na něj.

Co můžete získat

Zásadnější psychickou odolnost, silnější schopnost empatie. Nezaměňovat s necitlivostí, bezcitností. Tato psychická odolnost umožňuje získat větší přehled o jakékoli situaci. Větší přehled umožňuje vytvoření silnějšího sebevědomí. Silnější sebevědomí dodává větší odvahu k zásadnějším rozhodnutím. Zásadnější rozhodnutí nás přimějí si projít konfrontacemi, které bychom dříve nezvládli.

Zobrazit ceník služeb

Končící odmlčení

Po roce končí mé odmlčení se, které bylo výsledkem náročného procesu a v průběhu září nasdílím nové články.