Ukazuji jak dosáhnout kvalitnějšího života vytvořením odolnosti před společenským tlakem

  • Ukazuji jak dosáhnout kvalitnějšího života vytvořením odolnosti před společenským tlakem

Kdo jsem

Business development strategist
Mentor, konzultant, analityk zabývající se zvětšováním odolností osobnosti změnou životních vzorců, změnou pohledu na zákonitosti úspěšného businessu, úspěšného života

Proč se mnou

Protože mě baví zdokonalování lidské odolnosti a všech schopností. Ukazuji jak ještě jednodušeji a efektivněji být odolným ve světě businessu, v životě samotném. Spolupráce se schopnými a ochotnými mi pomáhá více porozumět procesům v lidské mysli, které ovlivňuje každodenní rozhodování a celkový výběr

Co mi to přinese

Psychickou stabilitu schopnou odolávat společenským tlakům Schopnost být vůdčí osobností s přirozeným respektem bez vedení, bez manipulace lidí kolem vás. Úspěšnost ve všech oblastech života

Zobrazit ceník služeb

Nejstarší vzorec chování, kdy domněle schopný (jedinec, rodič, skupina, politická strana) přebírá zodpovědnost za jedince, skupinu dle něj/nich méně schopných. Určování, co mají slabší žít, jak to mají žít, proč to mají žít, je jádrem…