Studuji lidské uvažování, projevy a jejich vliv na strategická rozhodnutí

  • Studuji lidské uvažování, projevy a jejich vliv na strategická rozhodnutí

Kdo jsem

Business development strategist, analytik, zabývající se studiem uvažování, lidských projevů a jejich vlivu na strategická rozhodnutí.

Proč se mnou

Mé studium mi umožnilo stát se psychicky odolným vůči vědomé i nevědomé manipulaci ze strany klienta. Tato odolnost zaručuje, že jsem schopen studovat, anylyzovat a nacházet nevědomá rozhodnutí, která klientovi zabraňují v dosažení jeho cílů. A posléze napomoci vytvořit podmínky zajišťující změnu těchto dysfunkčních rozhodnutí.

Co vám to přinese

Fyzickou a psychickou vyspělost zajišťující odolnost vůči jakékoli snaze s Vámi manipulovat. Stabilní pocit jistoty a bezpečí umožňující rozhodování na základě svobodné vůle a ne na základě pocitu nejistoty a ohrožení. Větší materiální a finanční stabilitu, kdy se naučíte finance používat smysluplnějším způsobem k dosažení mentální vyspělosti namísto k hromadění bez efektu. Schopnost být přirozenou vůdčí osobností, bez vynucování si respektu. Úspěšnost ve všech oblastech života.

Zobrazit ceník služeb

Zaběhlé, zajeté, odzkoušené, se může během chvíle proměnit (a mění se) ve vyčpelé, už nedostatečné, už nevyhovující. To, co bylo dlouhou dobu vyhovující a dostatečné, to, co jsme dlouho budovali, se stává během velmi krátkého…