Studuji překážky bránicí jedinci žít hodnotný život a pomáhám vytvářet podmínky umožňující je zvládnout

  • Studuji překážky bránicí jedinci žít hodnotný život a pomáhám vytvářet podmínky umožňující je zvládnout

Kdo jsem

Mentor, konzultant, analytik, zabývající se studiem fungování lidské mysli, studiem nevědomých rozhodnutí, která zásadním způsobem ovlivňují průběh našeho života

Proč se mnou

Mé studium mi umožnilo stát se psychicky odolným vůči vědomé i nevědomé manipulaci ze strany klienta. Tato odolnost zaručuje, že jsem schopen studovat, anylyzovat a nacházet nevědomá rozhodnutí, která klientovi zabraňují v dosažení jeho cílů. A posléze napomoci vytvořit podmínky zajišťující změnu těchto dysfunkčních rozhodnutí.

Co vám to přinese

Fyzickou a psychickou vyspělost zajišťující odolnost vůči jakékoli snaze s Vámi manipulovat. Stabilní pocit jistoty a bezpečí umožňující rozhodování na základě svobodné vůle a ne na základě pocitu nejistoty a ohrožení. Větší materiální a finanční stabilitu, kdy se naučíte finance používat smysluplnějším způsobem k dosažení mentální vyspělosti namísto k hromadění bez efektu. Schopnost být přirozenou vůdčí osobností, bez vynucování si respektu. Úspěšnost ve všech oblastech života.

Zobrazit ceník služeb

Vše co děláme, děláme proto, abychom se potlačili, abychom jsme se zahltili a tím si znemožnili cítit. Co se obáváme cítit? Dědictví, které tu po sobě zanecháváme, každodenní stopu, kterou po sobě zanecháváme. A zanecháváme…