Studuji lidské uvažování, projevy a jejich vliv na strategická rozhodnutí

  • Studuji lidské uvažování, projevy a jejich vliv na strategická rozhodnutí

Kdo jsem

Business development strategist, analytik, zabývající se studiem uvažování, lidských projevů a jejich vlivu na strategická rozhodnutí.

Proč se mnou

Mé studium mi umožnilo stát se psychicky odolným vůči vědomé i nevědomé manipulaci ze strany klienta. Tato odolnost zaručuje, že jsem schopen studovat, anylyzovat a nacházet nevědomá rozhodnutí, která klientovi zabraňují v dosažení jeho cílů. A posléze napomoci vytvořit podmínky zajišťující změnu těchto dysfunkčních rozhodnutí.

Co vám to přinese

Fyzickou a psychickou vyspělost zajišťující odolnost vůči jakékoli snaze s Vámi manipulovat. Stabilní pocit jistoty a bezpečí umožňující rozhodování na základě svobodné vůle a ne na základě pocitu nejistoty a ohrožení. Větší materiální a finanční stabilitu, kdy se naučíte finance používat smysluplnějším způsobem k dosažení mentální vyspělosti namísto k hromadění bez efektu. Schopnost být přirozenou vůdčí osobností, bez vynucování si respektu. Úspěšnost ve všech oblastech života.

Zobrazit ceník služeb

Poslední měsíce jsem byl více uzavřený, více sám v sobě. A byla to má prvotní reakce na chování lidí v režimu omezených možností. I přesto, že svým způsobem nonstop studuji lidské chování, potřebu přetvařovat se,…