O mně

Jsem: Radek Anýž

Narozen:  25.8.1968 v městě Písek v Jižních Čechách

Vzdělání: Střední odborné učiliště Tábor, 1983 – 1986, obor tesař.

Vysokoškolské a jakékoli jiné odborné vzdělání nemám. Dovolím si zpětně říci, že jsem se v mém případě vyhnul mentální deformaci, způsobené dogmaty vzdělávacího systému. Dosažení jakéhokoli vzdělání nezaručuje jedinci lepší životní možnosti, tak jak si vsugerováváme, protože v něm není podporována potřeba socializovat se, ale naopak kastovat se.

Až když jsem se přiměl zásadně změnit způsob vzdělávání, teprve tehdy jsem začal mít skutečný zájem se vzdělávat. A tento zájem a zvědavost se stále zvětšuje.

Co dělám:

Naše mysl je každý den podrobována obrovskému množství konfrontací skrze zrak, sluch, čich, chuť, hmat a komplexní senzitivitu těla. V současném stavu společnosti jsme bez tréninku mysli schopni vnímat pouze 10% konfrontací, ale naše mysl reaguje na plných 100%, což si prozatím běžně neuvědomujeme.

Člověk se učí vnímat a studovat větší množství reakcí, uvědomit si, že má možnost získat informace, které dříve z jakéhokoli důvodu přehlížel. To, že jsou tato data zprvu pro běžného, netrénovaného jedince neuchopitelná, a z jeho pohledu nepoužitelná, je normální. A očekávat, že se k těmto velmi důležitým informacím dostaneme bez tréninku, který je ve všech směrech náročný, je nesplnitelné přání mnohých. Proto se k tomu odhodlá jen málokdo.

Většinu svého času se věnuji pozorování konfrontací a okamžitým reakcím mysli na ně, jako výslednému stavu a to, zda je daný stav na danou konfrontaci ku prospěchu jedince a jeho okolí, či spíše poškozuje. Neustále trénuji svou mysl, abych byl schopen vypozorovat ty nejméně vnímatelné konfrontace a mohl si díky tomu i odvodit stav mysli a možný dopad na výběr rozhodnutí.

Upravuje se….

 

 

 

Podpis Radek Anýž