O mně

Jsem: Radek Anýž

Narozen:  25.8.1968 v městě Písek v Jižních Čechách

Vzdělání: Střední odborné učiliště Tábor, 1983 – 1986, obor tesař.

Vysokoškolské a jakékoli jiné odborné vzdělání nemám. Dovolím si zpětně říci, že jsem se v mém případě vyhnul mentální deformaci, způsobené dogmaty vzdělávacího systému. Dosažení jakéhokoli vzdělání nezaručuje jedinci lepší životní možnosti, tak jak si vsugerováváme, protože v něm není podporována potřeba socializovat se, ale naopak kastovat se.

Až když jsem se přiměl zásadně změnit způsob vzdělávání, teprve tehdy jsem začal mít skutečný zájem se vzdělávat. A tento zájem se díky výsledkům stále zesiluje.

Co dělám: Pozoruji chování lidí, logické i emocionální reakce a jejich důvody. Studuji dopady těchto reakcí na jedince a jeho okolí. Věnuji se především studiu jedinců v silné sociální úrovni, jejichž chování má mnohonásobně silnější dopad, protože ovlivňují chování společnosti více než si připouští a zároveň uvědomují. Těmto jedincům nabízím možnost si uvědomit skutečný dosah jejich nejen vědomého, ale především nevědomého vlivu. Ne každý v této úrovni je ochoten si uvědomit svůj nevědomý vliv, a proto pracuji s jedinci, jejichž mentální vyspělost umožňuje zvládnout analýzu nevědomého vlivu a svoji emocionální reakci na ni bez kolapsu a následně jsou ochotni aplikovat změny zamezující v nevědomém vlivu pokračovat. Aby byl klient schopen dosáhnout co nejkvalitnější analýzy bez emocionálního kolapsu s dopadem na okolí, je z mé strany vyžadován velmi specifický přístup k danému jedinci. Tento přístup znemožňuje cokoli kopírovat, neboť každý jedinec je velmi silná individualita.

Upravuje se….

 

 

 

Podpis Radek Anýž