O mně

Jsem: Radek Anýž

Narozen:  25.8.1968 v městě Písek v Jižních Čechách

Vzdělání:

Bez odborného vzdělání

Vždy jsem se vzdělával svým  ojedinělým způsobem. Každé mé rozhodnutí mělo dopad a to obousměrný, plus i mínus. Tyto zkušenosti založené na základní otázce „proč“ mi pomohli být tím, kým jsem dnes a dělat to co dělám.

Zaměření:

Traumatologie, emocionální stavy způsobující kolaps, panická ataka, počátky vyhoření, vyhoření osobnosti, vztahová problematika, vztah k čemukoli a komukoli, kdekoli.

Co dělám:

Pomáhám lidem pochopit, porozumět jejich emocionální bolesti. Napomáhám tuto bolest uvolnit, nedržet se jí vědomě i v podvědomí. Nepředávat ji dál dalším generacím. Pomáhám pochopit, co neřešená emocionální bolest způsobuje jim a lidem kolem nich. Jak bolest lidí kolem nich působí na ně samotné a jak se s tím vyspořádat.

Fakt 1) Neexistuje člověk bez emocionální bolesti i když si to mnozí vsugerovávají.

Fakt 2) Vše co žijeme, chudobu, bohatství, zdraví, nemoc, hubenost, obezitu, viditelnost, neviditelnost, žijeme jen s  jedním záměrem, SNAHA VYHNOUT SE KONFRONTACI S VLASTNÍ EMOCIONÁLNÍ BOLESTÍ.

Fakt 3) Náhoda neexistuje, synchronicita. Člověk a jeho nastavení, ať je jakékoli vytváří určitou vibraci a tato vibrace funguje jako magnet, zde však existuje obrovské množství vibrací od běžného magnetu. Tato synchronicita není zrcadlem, jak se mnozí domnívají, ale zrcadlením se, odvrácená reakce.

Fakt 4) Naprosto každý člověk ve vaší blízkosti a i ti vzdálenější vám ukazuje svou osobností ve všech úrovních informace o vás samotných. Jakýkoli soud lidí kolem vás, vám znemožňuje získat informace o sobě samotném.

 

Podpis Radek Anýž