Články

Naše mysl prochází mnohonásobně většími tlaky než na jaké jsme zvyklí. Tento nový tlak nás nutí ke konfrontaci s už nepodstatnými domněnkami, dogmaty a sugescemi. Naše mysl je schopna změn dogmatu jen a pouze pod…

Obyčejnost

Být obyčejným, být okolím vnímán jako obyčejný cítíme jako útok a reagujeme na to jako na hanobení, či dokonce jako na urážku. Avšak proto, že nejsme ochotni připustit, že skutečná obyčejnost je život bez přetvářky,…

Potlačená mysl

Neexistuje jedinec s nepotlačenou myslí, není to možné, ať už si to dokážeme připustit či ne, ať už se nám to líbí či ne. Čím silnější sociální úroveň jedince, čím úspěšnější jedinec, tím větší potlačení…

Náš život je plný závislostí a tento způsob života nazýváme svobodou. Dokonce se stáváme nesnesitelnými, když nám někdo a nebo něco naše závislosti odpírá, o čemž jsme se už přesvědčili. Investujeme obrovské množství energie a…