Články

To, čeho se obáváme nejvíce je pocit nicotnosti, bezvýznamnosti, nepořebnosti, osamělosti, celkově malosti a slabosti. A proto manipulujeme se svým okolím a necháváme se manipulovat, abychom mohli cítit, že jsme potřební, že naše existence má…

Jediným nástrojem, který je schopen člověku pomoci při zdokonalování se je sebereflexe. A každá sebereflexe má velmi mnoho úrovní efektivity a to podle velikosti a síly sebereflexe samotné. Sebereflexe v podstatě znamená přiznání si pravdy…

Každá sociální úroveň existence je prezentována kolektivním smýšlením, kolektivními emocemi. A jakmile se začnete vymykat této úrovni, a to dle svého sociálního postavení ve společnosti, začnete pociťovat psychický tlak. Tento psychický tlak způsobuje, že se…