Články

Toto je téma, které se mě v tuto chvíli dotýká velmi zásadním způsobem. Řeším ho v každé  dosažené úrovni vědomí, ale čím více jsem hlouběji v podvědomí, tím je ten vliv silnější. V každé silnější…

Je zajímavé pozorovat díky koronavirovému stavu abnormální vynořování všech možných jedinců i skupin s jejich spasitelskými potřebami. A teď nepíší o všech možných slabomyslných projevech od ezoteriků až po alternativce a že jich je neuvěřitelné…

Jakékoli vědomosti, jakékoli vzdělání, jakékoli uvědomění nám je naprosto k ničemu, když nejsme uvnitř sebe (v podvědomí) odolnými vůči venkovním emocionální tlakům. Abychom byli schopni používat své vědomosti, své dosažené vzdělání, své uvědomění, je potřeba…

Obava z hodnotnější existence je pochopitelná, protože na nevědomé úrovni cítíme co vše bude potřeba vykonat, jak moc to bude náročné a nepříjemné. Prozatím si nejsme ochotni přiznat, že jsme maximálně závislí jedinci, závislí na…